#całytencukier #cukrzyca

Cały Ten Cukier - That Sugar

23:33:00Weronika BlueSugarCube
Cukier może być fajny...kiedy go nie jemy! Badania udowodniły, że biały cukier uzależnia gorzej niż kokaina! Nie świadczy to o nim zbyt dobrze...Nasz organizm jest bardzo wrażliwy na działanie cukru - spadki i wzrosty poziomu glukozy we krwi dotyczą już nie tylko osób z cukrzycą. Wszystko przez ogromne ilości cukru dodawane do produktów spożywczych...

"Już jedna puszka słodzonego napoju dziennie zwiększa u Ciebie ryzyko zachorowania na cukrzycę o 22%"  
European Diabetes Journal
 
Niedawno dzięki Wydawnictwie Varsovia miałam możliwość zapoznać się z książką Cały Ten Cukier (That Sugar Book). Aby dopełnić moją recenzję postanowiłam również obejrzeć film Cały Ten Cukier (That Sugar Film). 

Damon Gameau
To australijski reżyser, który jest jednocześnie pomysłodawcą i bohaterem filmu oraz autorem książki. Zdrowo się odżywia, a w jego diecie nie ma cukru od kilku lat. Twórca (z pomocą ekspertów) postanowił przeprowadzić na sobie eksperyment - codziennie przez 60 dni spożywał 40 łyżeczek cukru w pokarmach by pokazać co dzieje się w organizmie człowieka przy takich dawkach. Jednak Damon nie sięgał po słodycze, fast foody czy napoje typu soda. Spożywał jedynie pozornie (jak to przedstawiają koncerny) "zdrową" żywność taką jak batoniki zbożowe, soki owocowe czy jogurty. Mimo, że przyjmował tyle samo kalorii co wcześniej (2300 kcal), to jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. Nie wszystko jest takie jak się wydaje...

Książka jest pełna graficznych wykresów, zabawnych kolaży i zdjęć, które urozmaicają czytanie oraz pozwalają lepiej zrozumieć bardziej skomplikowane treści.
W trakcie lektury poznajemy procesy, które zachodzą w naszym ciele (bardzo się ucieszyłam z prawidłowo opisanej roli insuliny), przedstawione także w kontekście ewolucyjnym oraz przerażającą prawdę o tym jak cukier wpływa na nasz mózg i jakie spustoszenie czyni w wielu organach. Choroby układu krążenia, nowotwory czy cukrzyca typu 2 to tylko niektóre jego dzieła.
  
Również sekrety branży spożywczej i wielkich koncernów stoją przed nami otworem! - dowiadujemy się pod jakimi nazwami i w jakich produktach ukrywa się cukier (w tym jak czytać etykiety!) oraz jak producenci skutecznie potrafią nas omamić. W "świętej trójcy" przemysłu spożywczego, czyli cukier - sól - tłuszcz, cukier jest najważniejszy i jest broniony na wszystkie możliwe sposoby...

Ważną kwestią jaka jest poruszana w książce i filmie jest wpływ fruktozy na nasz organizm, która w nadmiernych ilościach praktycznie niszczy naszą wątrobę. Im więcej jemy przetworzonej żywności, tym więcej fruktozy dostarczamy naszemu ciału (ta w owockach jest dobra, ponieważ z pomocą nadchodzi występujący w nich błonnik). Oprócz samej fruktozy, w książce omówione są wszystkie rodzaje cukru - zarówno te występujące w przyrodzie jak i te przetworzone.

W drugiej połowie książki są porady jak pozbyć się cukru z diety, jakie produkty wybierać i jakich unikać oraz kilka inspirujących przepisów na zdrowe dania i przekąski...oczywiście bez dodatku cukru :)

Film jest również wciągający i bardzo dobrze uzupełniają się z książką w jedną całość (część informacji jest powtórzona). Szczególnie spodobał mi się sposób montażu np. wypowiadający się specjaliści pojawiają się na etykietach produktów. Wolę więcej nie mówić, by nie spoilerować ;)

Zdecydowanie polecam zarówno przeczytanie książki jak i obejrzenie filmu! 
Mam nadzieję, że Was zaciekawiłam :)

Weronika BlueSugarCube 

English version

Sugar can be nice...when You don't eat it! Research proved that white sugar is more addictive that cocaine! It doesn't sound very good...Our body is very sensitive to sugar - decreases and increases of glucose level in blood are not longer related only to diabetics. Everything because of huge quantities of sugar added to different foods.

Recently I had a chance to read That Sugar Book. To complete my review I've decided to also watch That Sugar Film.

"Just one can of sweetened drink a day increases Your risk of developing diabetes by 22%"  
European Diabetes Journal

Damon Gameau 
He is an Australian director, who is also the founder and protagonist of the film and author of the book. He was eating healthy for several years now, but (with the help of experts) he has decided to perform an experiment on himself - everyday for 60 days he has been eating 40 spoons of sugar to show what's happpening in our body with such doses. But Damon wasn't eating candy, fast foods or soda drinks. He was eating only "healty" foods (as portrayed by food companies) like cereal bars, fruit juices or yogurts. Despite of receiving the same amount of calories (2300), his health had deteriorated. Not everything is as it seems...

The book is full of graphic charts, funny collages and photos that enrich the reading and allows You to better understand more complex content. During the reading we get to know the processes that occur in our body (I was very pleased with correctly described role of insulin), presented also in the context of human evolution and terrifing truth about how sugar affects our brain and what havoc it wreak in many organs. Cardiovascular disease, cancer and type 2 diabetes are some of it's work.


Also, the secrets of the food industry and big food corporations stands open before us! - We find out under what names and in which products sugar is hidden (including how to read the food labels!) and how manufacturers can effectively decive us. In the "holy trinity" of the food industry, that is sugar - salt - fat, sugar is the most important and defended in all possible ways...

An important issue which is raised both in the book and film is the influence of fructose on our body, which in excessive amounts is destroing our liver. The more processed foods we eat, the more fructose we supply to our body (only fructose in fruits is good because of the presence of the fiber). In addition to the fructose, all types of sugar are disscused in the book - both naturally occurring and processed ones.

In the second part of the book You will find tips on how to get rid of sugar from Your diet, what products to choose and what to avoid, and also some inspirational recipes for healthy meals and snacks...of course witout sugar :)

The film is also great and it fits well with the book in whole. I especially liked montage for example speaking specialist were appearing on products labels. I don't want to spoil more, so You can have a surprise ;)

I definitely recommend both reading the book and watching the movie!
I hope You are intrigued :)
 
Weronika BlueSugarCube 

You Might Also Like

1 komentarze | comments

  1. Nie miałem pojęcia, że picie napojów słodzonych może kiedyś spowodować występowanie cukrzycy. Myślę, że to głównie ta choroba występuje na bazie materiału genetycznego. Bardzo fajna strona o cukrzycy. Znalazłem tu bardzo ciekawe informacje o tej chorobie. Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń

Napisz do mnie | Write me