O mnie | About me

Weronika BlueSugarCube

| Jestem chora na cukrzycę I typu od 4 roku życia (1995) , od 2003 roku moją towarzyszką jest pompa insulinowa. Zaczęłam prowadzić bloga BlueSugarCube od 2013 roku jako coś dla siebie samej - jednak szybko okazało się, że swoją słodką historią pomagam również innym - zarówno diabetykom, jak i osobom zdrowym. Tym pierwszym przekazuję praktyczne informacje, porady, relacje i analizy. Tym drugim pomagam zrozumieć cukrzycę.

| Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Wydziału Architektury Wnętrz spec. Wystawiennictwo oraz Studium Pedagogicznego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom Licencjacki i Dyplom Magisterski otrzymałam z wyróżnieniem. Jestem również laureatką Coming OuT Najlepsze Dyplomy ASP 2014. Mam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć artystycznych dla dzieci, dorosłych i osób niepełnosprawnych. W tym roku kończę Podyplomowe Studia Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonuje się projektowaniem, malarstwem i ilustracją, a moją wielką miłością jest Japonia i wszystko co z nią związane. Oprócz tego uwielbiam Star Wars, Adventure Time oraz twórczość Tima Burtona :)

| Symbolem mojego bloga są niebieskie kostki cukru - my, diabetycy, zawsze jesteśmy słodcy i jesteśmy blue, bo przecież niebieski to nasz kolor! Oprócz kostek są jeszcze dwa urocze potworki towarzyszące nam (diabetykom) na codzień - Hipo i Hiper. Moje postaci pojawiły się w kalendarzu Accu-Chek 2014 dla Roche Diagnostics, który trafił do Poradni Diabetologicznych w całej Polsce.

| Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. W siedzibie Zarządu prowadzę bezpłatne spotkania dla osób z cukrzycąJestem certyfikowanym Edukatorem Diabetologicznym, ukończyłam kurs organizowany przez Federację Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorych na CukrzycęZostałam IDF Europe Youth Advocate, wzięłam udział w International Diabetes Federation Europe Youth Leadership Camp 2016. Biorę udział w wielu akcjach, kampaniach społecznych i innych eventach związanych z cukrzycą - Zobacz. Czasem można mnie znaleźć również w różnych mediach - Zobacz. Obecnie jestem na stażu w International Diabetes Federation Europe w Brukseli. 


ENGLISH VERSION

| I have type one diabetes since the age of 4 (1995) and insulin pump is my friend since 2003. I've started running blog BlueSugarCube in 2013 as my personal thing and it quickly turned out that with my sweet story I help other people, both people with and without diabetes. I help the first group with practical information, advice, reports, and analysis; the latter I help to understand diabetes.
 

| I am a graduate of Interior Design spec. Exhibition Design of the Academy of Fine Arts in Warsaw and Pedagogical Study of the Academy of Fine Arts in Warsaw. I received Bachelors Degree and Masters Degree with honors in Exhibition Design Study. Also, I am a winner of Coming OuT Best Diplomas ASP 2014. I have experience conducting artistic activities for children, adults, and people with disabilities. This year I finish my Postgraduate Studies Online Marketing at Warsaw School of EconomicsMy passion is design, painting, and illustration also Culture of Japan is my big love. I also adore Star Wars, Adventure Time and Tim Burton's works :) 

| The symbol of my blog are blue sugar cubes - we, diabetics, are always sweet and "we are blue" because our color is blue! Besides cubes, there are two cute monsters which are accompanying us (diabetics) every day - Hypo and Hyper. My characters appeared in Accu-Chek Roche Diagnostics 2014 calendar, which hit Diabetes Clinics in whole Poland.

| I am a member of Polish Diabetes Association. I am certificated Diabetes Educator, I finished course organized by Polish Federation of the Help Organisation for Children and Adolescent Patients with Diabetes. became IDF Europe Youth Advocate, I took part in International Diabetes Federation Europe Youth Leadership Camp 2016I take part in many actions, social campaigns and other events related to diabetes - Link. Sometimes you can find me in various media - Link. At this moment I'm on an internship in International Diabetes Federation Europe in Brussels.

Napisz do mnie | Write me