#dedoc #EASD2020

EASD 2020

10/07/2020Weronika BlueSugarCube

We wrześniu miałam okazję po raz trzeci wziąć udział w konferencji diabetologicznej EASD (European Association for the Study of Diabetes)! Było to możliwe dzięki stypendium w programie #dedoc° voices! Jest to niesamowita inicjatywa, która umożliwia działaczom cukrzycowym branie udziału w najważniejszych konferencjach diabetologicznych na świecie! 😍Również dzięki temu programowi miałam okazję pojechać w lutym na ATTD 2020 (International Conference on Advanced Technologies and Treatments of Diabetes) do Madrytu 🙏 Ze względu na obecną sytuację na świecie, wszystkie wydarzenia odbywają się online, dlatego tym razem dostałam dostęp do bezpłatnej rejestracji na wirtualne EASD 2020 (pierwotnie konferencja miała odbyć się w Wiedniu). Wszystko wyglądało jak w The Sims! 😂
Jak pewnie widzieliście, na moim Facebooku udostępniałam krótkie dzienne podsumowania z konferencji. Dzisiaj zapraszam Was na pełne podsumowanie z EASD 2020, które dzieli się na informacje z sympozjów naukowych i newsy technologiczne.

EASD 2020 - Sympozja naukowe

21.09.2020

📌 Nowy TIR (time in range - czas w zakresie) = FNIR (flat - płaski, narrow - wąski, in range - w zakresie).

📌 Doktor Emma Wilmot mówiła o tym jak kluczowa jest komunikacja między personelem medycznym a pacjentem. Słaba jakość tej komunikacji powoduje u osoby z cukrzycą poczucie winy i napiętowania. Powiedziała, że język używany przez personel medyczny ma znaczenie i muszą znaleźć sposób aby być mniej krytycznym wobec pacjentów a komunikacja powinna być oparta na współpracy.

📌 Doktor Emma Wilmot podkreślała również, że w ciągu swojego życia z cukrzycą pacjent spędza z lekarzem tylko ok. 1 roku, a przez resztę czasu zajmuje się swoją chorobą sam.

📌 Profesor Ronan Roussel podkreślał, że spersonalizowane podejście do pacjenta mogłoby stać się cennym narzędziem w zapewnieniu efektywnej opieki diabetologicznej oraz pomóc w walce z długoterminowymi powikłaniami.

📌 Profesor Kamlesh Khunti mówił, że kryzys publicznej opieki zdrowotnej stwarza większe zagrożenie dla osób z cukrzycą pod względem poważnych skutków COVID-19. Osoby z cukrzycą typu 1: 3-krotnie zwiększone ryzyko zgonu w szpitalu; osoby z cukrzycą typu 2: 2-krotnie zwiększone ryzyko zgonu w szpitalu.

📌 Doktor Nick Oliver mówił, że przyszłość pomp insulinowych to zintegrowane systemy pomp typu patch i mikropomp.

📌 Anne-Marie Felton (Przewodnicząca FEND - Europejskiej Federacji Pielęgniarek Diabetologicznych) mówiła o istotnej roli pielęgniarek w opiece diabetologicznej oraz o tym, że każda osoba z cukrzycą powinna mieć dedykowaną jej pielęgniarkę diabetologiczną.

📌 Doktor Alice Y. Y. Cheng mowiła, że pacjenci osiągają lepsze wyniki, kiedy czują, że mają pełną kontrolę nad cukrzycą. Podkreślała, że im wcześniejsze osiągnięcie kontroli nas poziomami cukru, tym lepiej w kwestii krótko- i długoterminowych skutków powikłań cukrzycowych.

📌 Doktor Partia Kar mówił o problemie utrudnionej dostępności cukrzycowych technologii wśród osób ubogich. Zwrócił uwagę na to, że leczenie ubogich pacjentów przebiega na dużo gorszym poziomie. Zaznaczył również, że firmy diabetologiczne powinny zacząć tworzyć specjalne programy dla pacjentów, których nie stać na system CGM.

📌 Według obserwacji duńskich lekarzy, dostępność danych i możliwość ich szybkiej analizy razem, ma duży wpływ na przebieg telewizyty. Platforma musi być łatwa w obsłudze i dobrze zabezpieczona. Branźa farmaceutyczna i pracownicy służby zdrowia, w dobie obecnego dynamicznego rozwoju telemedycyny, powinni brać pod uwagę szkolenia dla pacjentów z zakresu analizy i przesyłania danych do lekarza.


22.09.2020
📌W badaniu INNODIA (strona w wersji polskiej: https://www.innodia.eu/pl/patients/) w ciągu ostatnich 2 lat wzięło udział ponad 400 pacjentów z cukrzycą typu 1.

📌 Badanie SimpliciT1 sprawdza nową strategię leczenia cukrzycy typu 1. "Insulina to za mało" mówi dr Carmen Valcare. Aktywacja glukokinazy ("czujnik glukozy" w organizmie) za pomocą leku TTP399 przyczyniła się do poprawienia czasu w zakresie (TIR), kontroli poziomów cukrów oraz obniżenia HbA1c o 0,7%.

📌Doktor Julia Hummel mówiła, że insulinooporność mózgu może przyczyniać się do znanej obwodowej insulinooporności w niektórych fazach cyklu miesiączkowego.

📌Doktor Carlos Celis-Morales mówił, że pacjenci z cukrzycą typu 2 mają większe ryzyko rozwoju demencji, jednego z czynników ryzyka związanych ze starzeniem się. Badania pokazują, że niewłaściwe zarządzanie glikemią zwiększa ryzyko rozwoju demencji u osób z CT2, chociaż ta kwestia wymaga dokładniejszego zbadania. Ryzyko rozwoju demencji w formie otępienia naczyniowego jest wyższe, ale niższe w przypadku innych form demencji.

📌Selina Dürrbeck przedstawiła badanie dotyczące użytkowania i obsługi funkcji pompy insulinowej przez osoby z cukrzycą typu 1. Pacjenci, którzy znali więcej funkcji pompy mieli lepsze HbA1c. W badaniu wzięły udział 72 osoby. Aż 84% badanych używało kalkulatora bolusa; 41% badanych umiało wyjaśnić czym jest bolus złożny; 51% badanych używało wszystkich trzech form bolusa (prosty, przedłużony, złożony); 38% badanych nie wiedziało jako korzystać z różnych profilów bazy. Ponadto, 76% badanych chciałaby używać pompy z systemem zamkniętej pętli, a 20% by obsługa pompy była mniej skomplikowana i wymagała mniej czynności.

📌Doktor Soraya Soulimane zaprezentowała listę 7 czynników wpływających na ryzyko choroby sercowo-naczyniowej u osób z cukrzycą typu 1: BMI, ciśnienie krwi, HbA1c, LDL-C, dieta, aktywność fizyczna, palenie papiersów.

📌Doktor Hana Kahleova prezentowała badanie nad wpływem diety na m.in. metabolizm poposiłkowy, masę ciała i wrażliwość organizmu na działanie insuliny. Uczestnicy badania jedli posiłki wegańskie (z niską ilością tłuszczu) i nie uprawiali żadnej aktywności fizycznej. U badanych nastąpił spadek wagi (nastąpiło też obniżenie ilości tłuszczu w organizmie), zmniejszyła się insulinooporność i poprawił metabolizm poposiłkowy. Dowiedziono, że dieta wegańska oparta na węglowodanach złożonych zwiększa spalanie kalorii dzięki tzw. termicznemu efektowi jedzenia, a mniejsze spożycie mięsa = niższe BMI.

📌Doktor Aila Ahola przedstawiła badanie dotyczące czynników wpływających na ryzyko hipoglikemii i hiperglikemii. Z badania wynika, że odpowiednia dieta i unikanie spożycia alkoholu, obniżają ryzyko na poranne hipoglikemie; zwiększona ilość błonnika w diecie i uprawianie aktywności fizycznej obniżają ryzyko hiperglikemii. Ponadto, mniejsze wahania glikemii i lepsze wyrównanie cukrzycy obniża ryzyko ciężkich hipoglikemii i daje lepiej ustabilizowane nocne.

23.09.2020
📌 Doktor Linda Gonder-Frederick mówiła, że upośledzona świadomość hipoglikemii dotyka 25-40% osób z cukrzycą typu 1 o długim stażu (dorośli mają niższy próg hipoglikemii) oraz 10% z insulinozależną cukrzycą typu 2. Osoby starsze chorujące na cukrzycę mają słabsze objawy ostrzegawcze. Temat wymaga głębszego zbadania, ponieważ nie ma szczegółowych danych na temat świadomości hipoglikemii w populacji osób starszych z cukrzycą typu 1 i typu 2.

📌 Profesor Catarina Limbert przedstawiła badania na temat COVID-19 i cukrzycy typu 1. Ryzyko hospitalizacji jest zwiększone u pacjentów, których HbA1c wynosi 10% i więcej (w przypadku pacjentów z cukrzycą typu 2 to 7,5%). Osoby z cukrzycą zarażone koronawirusem najczęściej skarżą się na hiperglikemię, podwyższoną temperaturę, kaszel, uczucie zmęczenia, wymioty. Cięższe przechodzenie infekcji może występować u diabetyków w wieku 50+, ze stażem cukrzycy 15+ lat oraz u pacjentów z innymi chorobami współistniejącymi. Badaczka mówiła również o ponad 25% wzroście kwasicy ketonowej (DKA) wśród dzieci i młodzieży z nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 podczas pandemii COVID-19, głównie z powodu opóźnionego rozpoznania cukrzycy. Ponadto, COVID-19 może być nowym czynnikiem wywołującym CT1 z powodu ekspozycji na wirusy i wpływu lockdown'u na zdrowie psychiczne.

📌 Doktor Marie-Christine Vantyghem mówiła o przeszczepie komórek wysp trzustkowych w celu przywrócenie świadomości hipoglikemii i uniezależnienie od insuliny u osób z cukrzycą typu 1. Tylko 30% osób po przeszczepie nie potrzebuje insuliny po 10 latach. Profesor François Pattou mówiła, że dziś ludzie wciąż umierają, czekając na listach na przeszczep komórek wysp trzustkowych.

📌 Doktor Maurizio Guidi podkreślał, że cukrzyca powinna stać się priorytetem politycznym. Co 8 sekund w Europie z powodu powikłań umiera osoba z cukrzycą. Wzywał do słuchania osób z cukrzycą oraz inwestowania w innowacje, aby zapobiegać komplikacjom i poprawiać jakość życia osób z CT1 i CT2.

📌 Badaczka Rita Forde przedstawiła ogólnoeuropejskie badanie dot. cukrzycy i COVID-19, które wykazało, że podczas pandemii nastąpił znaczny wzrost niepokoju u osób z cukrzycą.

📌 Doktor Emilia Huvinen przedstawiła istotne informacje na temat cukrzycy i ciąży. Podkreślała, że hiperglikemia w ciąży stanowi poważne niebiezpieczeństwo dla płodu i może powodować u niego hiperglikemię, przewlekłe niedotlenienie, chorobę mięśnia sercowego oraz makrosomię, która zwiększa ryzyko przedwczesnych narodzin i hipoglikemii u noworodka. Ciąża hiperglikemiczna zwiększa u dziecka ryzyko rozwoju otyłości, nadciśnienia, cukrzycy i zaburzeń procesów poznawczych (tutaj bardzo istotne jest czy cukrzyca była przedciążowa - ryzyko autyzmu, ADHD i niższego IQ). Również wspomniała o dużym wpływie otyłości na rozwój cukrzycy ciążowej u matki.

📌 Profesor Chantal Mathieu podkreślała, że w Europie cukrzyca pozostaje w tyle: brak ogólnych danych, brak danych ekonomicznych na temat druzgocących powikłań cukrzycy oraz brak zaangażowania politycznego.

📌 Doktor Bjoern Eliasson przedstawiał dane o metforminie: zmniejsza BMI i cholesterol LDL oraz dawki insuliny zarówno w CT1, jak i CT2, ale nasila ciężką hipoglikemię i żołądkowo-jelitowe skutki uboczne.

📌 Profesor Yun-Ju Lai przedstawiła badanie na temat cukrzycy typu 2, które pozakało, że wśród pacjentów z CT2, ci którzy spalają dodatkowe 800 kcal (lub więcej) w ciągu tygodnia znacznie zmniejszają ryzyko śmierci.

📌 Doktor Fidelma Dunne w swojej prezentacji mówiła o czynnikach rozwoju cukrzycy ciążowej. Na część z nich nie mamy wpływu, ale w przypadku niektórych, możemy coś zmienić. W prezentacji pojawiły się m.in. etniczność, wiek, historia cukrzycy w rodzinie, BMI, dieta, aktywność fizyczna, przyrost wagi podczas ciąży, wydzielanie insuliny, wrażliwość na insulinę.

24.09.2020
📌 Dana M. Lewis (twórca OpenAPS) przedstawiała prezentację na temat opcji OpenSource dla zamkniętej pętli. Zalety: średnio 90% czasu w zakresie (70% systemy komercyjne), niższe HbA1c, automatyczna wrażliwość na zmiany (np. hormony, wzrost, stres, wchłanianie insuliny), niezapowiedziany posiłek, kompatybilność z telefonami i zegarkami, lepsza jakość życia, duże wsparcie społeczności. Przeczytaj mój wpis na blogu na temat wyzwań i możliwości systemów OpenSource.

📌Zaprezentowano wyniki testu bionicznej trzustki iLet przeprowadzonego z udziałem 10 pacjentów z cukrzycą typu 1. Uczestnicy byli podłączeni jednocześnie do wlewu insuliny i glukagonu. Wszyscy pacjenci byli usatysfakcjonowani z wyników (9/10 miało lepsze średnie glikemie i 9/10 zmniejszyło czas spędzony w hipoglikemii), zmniejszyły się ich obawy dot. hipoglikemii.

📌Doktor Michael Tsoukas z Uniwersytetu McGill, zaprezentował nowatorską, w pełni zautomatyzowaną sztuczną trzustkę, która podaje insulinę Fiasp oraz lek hipoglikemiczny Pramlintyd (system podwójnej pętli hormonalnej). Przeprowadzono randomizowane kontrolowane badanie. U pacjentów zwiększył się czas w zakresie, występowało mniej hipoglikemii oraz było wymaganych mniej bolusów (ale ogólna dawka dzienna insuliny była taka sama). Niestety występowało więcej żołądkowo-jelitowych skutków ubocznych.

📌 Profesor Saeko Imai prezentowała wyniki badania dot. wpływu szybkości spożywania posiłku na glikemię. Uczestniczkami badania były zdrowe kobiety, które jadły takie same posiłki o tych samych godzinach. Uczestniczki, które spożywały posiłek w ciągu 10 minut, miały wyższy poziom cukru niż te, które spożywały go w ciągu 20 minut. Wspomniała również o tym, że wiele badań wskazuje na to, że szybkie jedzenie przyczynia się do przybierania na wadze i spożywania większej ilości jedzenia niż faktycznie potrzebujemy.

25.09.2020
📌 Doktor Nicole Stantonyonge mówiła, że upośledzona świadomość hipoglikemii w cukrzycy typu 1 jest związana ze zmianami strukturalnymi mózgu i zwiększonym metabolizmem mózgu. Może istnieć wziązek między ciężką hipoglikemią a osłabieniem funkcji poznawczych. Zagrożone są zwłaszcza osoby, które mają upośledzoną świadomość hipoglikemii (ok. 30% populacji CT1). Badanie wykazało, że osoby z cukrzycą typu 1 i upośledzoną świadomością hipoglikemii są bardziej narażone na: cięższe zdarzenia hipoglikemii, odczuwanie strachu przed hipoglikemią, neurotyzm, depresję, zmniejszenie szarej/białej istoty mózgu, zwiększony metabolizm mózgu.

📌 Doktor Ida Wium-Andersen mówiła o znaczeniu poziomu HbA1c w ryzyku depresji u osób z cukrzycą i bez cukrzycy. Przeprowadzono badanie w 4 grupach, które pokazało, że poziom HbA1c ma znaczenie w ryzyku depresji zarówno u mężczyzn, jak i kobiet z CT1 i CT2. Wyższe poziomy HbA1c są związane z wyższym ryzykiem depresji w populacji ogólne, zwłaszcza u kobiet.

📌 Timothée Froment (The OPEN Project) prezentował wyniki analizy (przeprowadzonej przez The OPEN Project i T1International) opieki diabetologicznej i wydatków związanych z cukrzycą typu 1 na świecie. Osoby z cukrzycą wydają więcej pieniędzy na osprzęt cukrzycowy niż na insulinę. W większości krajów wysokość wydatków "z własnej kieszeni" zależy od ograniczeń w refundacji. Przykładowo średni miesięczny koszt cukrzycy w Niemczech wynosi 39 dolarów, podczas gdy w USA jest to już 502 dolary. Im lepsze ubezpieczenie zdrowotne i system refundacji, tym mniejsze obciążenie dla osób z cukrzycą. W niektórych krajach osoby z cukrzycą mają lepszy dostęp do nowych technologii i osprzętu niż ich rówieśnicy z innych. Brak refundacji lub tylko częściowa refundacja przyczynia się do odczuwania dużego stresu przez pacjentów. Obecnie są zbierane dane do kolejnej analizy na temat zamkniętej pętli DIY. Jeżeli loopujesz weź udział w ankiecie: https://open-diabetes.eu/en/welcome/

📌 Doktor Katarina Steen Carlsson mówiła o kosztach powikłań cukrzycy typu 2 na przykładzie Szwecji. Rosnąca liczba osób z cukrzycą typu 2 na całym świecie jest niepokojąca. Wyzwaniem są również choroby współistniejące takie jak powikłania mikronaczyniowe, powikłania makronaczyniowe, czy choroby oczu i nerek. Dostępnych jest niewiele danych na temat całkowitych kosztów powikłań cukrzycy. Uważa się, że głównym źródłem kosztów jest opieka szpitalna oraz trwała utrata zdolności do pracy chorego. Podkreślała, że należy rozważyć opracowanie nowych metod leczenia CT2 i wprowadzenie nowych przepisów.

📌Doktor Rémi Rabasa-Lhoret w swojej prezentacji podkreślał, że sensory CGM/FGM nie są urzędzeniami bez wad i istnieje wiele ograniczeń w związku z ich użytkowaniem np. w kontekście aktywności fizycznej. Sensory często pokazują mocno zawyżone (w przypadku hiperglikemii) lub mocno zaniżone (w przypadku hipoglikemii) wyniki gdy poziom cukru szybko się zmienia. Oczywiście należy pamiętać o tym, że wyniki przesyłane z sensora są zawsze opóźnione. Przedstawił również przykładowe problemy z jakimi stykają się osoby z cukrzycą typu 1 (korzystające z CGM/FGM) uprawiając sport: wiarygodność danych tylko do 3600m (wspinaczka); możliwość wyrwania/uszkodzenia sensora (sporty kontaktowe); wymagane dodatkowe elementy do zabezpieczenia osprzętu np. na odbiornik (sporty wodne). Inne problemy mogą wynikać np. z utracenia sygnału, odklejania się sensora, czy po prostu błędów sensora.

EASD 2020 - DIABTECH newsy


Medtronic 780G
💡 Nowa pompa Medtronic MiniMed 780G - zaawansowana hybrydowa pętla zamknięta.
💡 Technologia Smartguard - automatyczne zwiększenie lub zmniejszenie bazy (system analizuje poziom cukru co 5 minut).
💡 Mikrobolusy - autokorekty w razie złego wyliczenia WW i WBT oraz gdy algorytm przewiduje wzrost poziomu cukru.
💡 Dedykowana aplikacja na telefon dla pacjenta i opiekuna.
💡 Możliwość aktualizacji oprogramowania.

💡 Kluczowe badanie zaawansowanej hybrydowej pętli zamkniętej MiniMed z funkcją autobolusa - Doktor Andres Carlson:
▪️ Poprawa glikemii nocnej
▪️ Ogólny czas w zakresie (TIR) 74%
▪️ Optymalizacja stosunku dawki insuliny do węglowodanów jest istotna
▪️ Ogólna HbA1c 7%
▪️ Algorytm zawiera funkcję IOB (insulin on board - aktywna insulina), która przez 2 godziny pokazuje ilość aktywnej insuliny z bolusa
👉 Samodzielne wprowadzanie posiłków i liczby węglowodanów jest nadal wymagane.


Medtronic pracuje nad sensorem Guardian 4, który nie będzie wymagać kalibracji.


Medtronic 7-dniowe zestawy infuzyjne
💡 Nowa technologia rozwiązuje problem degradacji insuliny i utraty konserwantów, który skutkuje niedrożnością zestawu infuzyjnego a w konsekwencji hiperglikemią.
💡 Może być noszony przez pacjenta do 7 dni.
💡 Podczas ostatnich testów wkłucia 7-dniowe sprawdzały się lepiej u pacjentów niż wkłucia 3-dniowe (Quick-set) w ostatnim dniu użytkowania.
💡 Nowy osprzęt ma być bardziej przyjazny środowisku, do zestawu infuzyjnego będzie przeznaczony nowy kompatybilny 7-dniowy zbiorniczek. Ma to również pomóc w zminimalizowaniu marnotrawienia insuliny (oszczędność 5-10 fiolek rocznie).
💡Otrzymały znak CE i mają wkrótce pojawić się w Europie.


Omnipod
💡 System Omnipod DASH pojawi się w ciągu najbliższych tygodni w kolejnych krajach Europy: Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Szwajcarii. Niestety dalej nie ma informacji co do Polski.
💡 Insulet pracuje nad nowym Omnipod 5 (zwanym również HORIZON), oraz systemem automatycznego podawania insuliny (AID) zintegrowanym z CGM Dexcom G6 (oraz w przyszłości G7) i CGM FreeStyle Libre 2. Obecnie są przeprowadzane badania kliniczne w USA. Będzie to pierwszy system zamkniętej pętli z pompą bezdrenową na rynku.
👉 Średnia HbA1c użytkowników Omnipod to 8,1% (dr Thomas Danne, dane z USA).
💡 Pierwsza ewaluacja systemu Omnipod HORIZON (Omnipod 5 + Dexcom G6) w warunkach życia codziennego u dzieci z cukrzycą typu 1 - Doktor Gregory Forlenza:
▪️ Badanie rozpoczęło się podczas okresu pełnego wyzwań - ferii zimowych - kiedy naturalnie następuje spadek czasu w zakresie (TIR)
▪️ Zmniejszenie zmnienności glikemii
▪️ Mniej hipoglikemii
▪️ 59% użytkowników wybrało cel 110 mg/dL (wolny wybór)
▪️ Zarówno dzieci jak i rodzice mieli lepszy sen


Tandem t:slim X2
💡 Pompa Tandem t:slim X2 z technologią Control-IQ. Algorytm hybrydowej zamkniętej pętli Control-IQ przewiduje poziom cukru i dostosowuje dawki insuliny, tak aby zapobiegać hiperglikemiom i hipoglikemiom i w konsekwencji zwiększyć czas w zakresie (TIR).
Do aktywacji Control IQ wymagane są poniższe informacje:
▪️ Aktualna waga
▪️ Całkowita dzienna dawka insuliny
▪️ Współczynnik wrażliwości na insulinę (ISF)
▪️ Stosunek dawki insuliny do węgliwodanów (CR)
👉 Samodzielne bolusy doposiłkowe i korekty są nadal wymagane.
💡 Badanie Control IQ u nastolatków i dorosłych (36 tygodni) - Doktor Marc Breton, Uniwersytet Wirginii:
▪️ Wzrost czasu w zakresie (TIR) o 11%
▪️ Wyraźna poprawa glikemii między 2 a 8 rano
▪️ Średnia HbA1c 7% (wyraźna poprawa u osób z HbA1c powyżej 6,5%)
▪️ Mniej hipoglikemii
💡 Badanie Control IQ w warunkach życia codziennego (6086 uczestników, średni wiek: 42 lata) - Doktor Marc Breton, Uniwersytet Wirginii:
▪️ Średni czas w zakresie (TIR) 74,9% przez 180 dni
▪️ Konsekwentna poprawa kontroli glikemii
💡 Free-life Kid AP- badanie Control IQ + Dexcom G6 u dzieci przed okresem dojrzewania - Profesor Eric M. Renard:
▪️ Średnia HbA1c 7,1%
▪️ Średni czas w zakresie (TIR) 67,5%
▪️ Poranna glikemia w zakresie
▪️ Mniej hipoglikemii
▪️ Poprawa glikemii nocnej
▪️ Brak kwasicy ketonowej


Glucolytics Beta 💡 Aplikacja Accu-Chek Glucolytics Beta firmy Roche analizując dane ręcznie wprowadzone przez użytkownika i automatycznie przesłane przez inne urządzenia (np. glukometr) potrafi: ▪️ Przewidzieć nocne hipoglikemie ▪️ Przewidzieć glikemię poposiłkową (jak posiłek wpłynie na glikemię po 2 godzinach) ▪️ Wykrywać schematy glikemii, których użytkownik nie jest świadomy 👉 Badanie pokazało, że aplikacja poprawnie przewiduje glikemię w 86%. 👉 Aplikacja jest dostępna tylko w Apple App Store i jest kompatybilna głównie z urządzeniami Accu-Chek.


Ypsomed + Dexcom G6 💡 Ypsomed mylife Diabetescare przestawił plan rozwoju zamkniętej pętli. 💡 Przełom 2020/2021 roku: planowane jest wprowadzenie możliwości odczytu wyników z sensora CGM Dexcom G6 w aplikacji mylife Assist. 💡 Początek 2021: planowane jest zintegrowanie kalkulatora bolusa z bezpośrednim podawaniem bolusa z telefonu do pompu insulinowej. 💡 2023: planowane jest wprowadzenie zintegrowanego systemu zamkniętej pętli mylife Loop.Diabeloop DBLG1 💡 Firma Diabeloop jest gotowa do wprowadzenia swojego systemu zamkniętej pętli w całej Europie, począwszy od Francji i Niemiec na początku 2021 roku. ▪️ 3 pompy do wyboru: Kaleido, Dana lub Cellnovo ▪️ 3 CGM do wyboru: Dexcom G4, G5 lub G6 ▪️ Poprawa czasu w zakresie (TIR) o 14-18% ▪️ Mniej hipoglikemii (ok. 67% mniej) ▪️ Dobre opinie na temat UX ▪️ Algorytm samouczący się ▪️ Więcej funkcji w przyszłości: niezapowiedziane posiłki, kompatybilność ze smartwatchem, odpowiedzi na potrzeby osób z CT2 💡 Test Diabeloop DBLG1 (systemu hybrydowej zamkniętej pętli) u osób dorosłych z cukrzycą typu 1 (6 miesięcy) Doktor Coralie Amadou: ▪️ Pompa typu patch Kaleido + CGM Dexcom G6 + Smartfon z aplikacją Diabeloop ▪️ Zwiększenie czasu w zakresie (TIR) z 53% do 69,7% ▪️ Obniżenie HbA1c z 7,9% do 7,1%

Weronika BlueSugarCube

Dziękuję #dedoc° za umożliwienie mi wzięcia udziału w wirtualnym EASD 2020.

You Might Also Like

0 komentarze | comments

Write me