#CukrzycaI #DiabetesAnd

Cukrzyca i... | Diabetes and...

11/16/2020Weronika BlueSugarCube

Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona przez Beyond Type 1 do projektu #DiabetesAnd!

Życie z cukrzycą to zdecydowanie więcej niż sama cukrzyca, zwłaszcza w dobie globalnej pandemii kiedy jest nam o wiele trudnej w wielu sferach naszej codzienności.

W tym tygodniu, podczas Miesiąca Świadomości Cukrzycy, będę dzielić się z Wami swoimi doświadczeniami dotyczącymi cukrzycy i...No właśnie? Każdy z nas żyje z unikatowym zestawem czynników, które wpływają na nasze funkcjonowanie z cukrzycą. Te dodatkowe wyzwania mogą stanowić obciążenie w prowadzeniu naszej cukrzycy. Każdy diabetyk ma zupełnie inną perspektywę na życie z cukrzycą, dlatego też będę zachęcać Was do dołączenia do dyskusji pod postami!

Dzisiaj przedstawię Wam temat mojej #cukrzycyi...

Dla mnie to #cukrzycai...inne wyzwania zdrowotne. Diagnozy kolejnych chorób przewlekłych były dla mnie przykre i zastanawiałam się tylko kiedy ta litania wreszcie się skończy. Do mojej "kolekcji", oprócz cukrzycy typu 1, należą choroba Hashimoto, atopowe zapalenie skóry, zespół jelita drażliwego, endometrioza i przewlekła migrena. Żyję też z retinopatią cukrzycową, o której zdiagnozowaniu pisałam na blogu tutajNie chcę nawet zaczynać pisać o kwestiach dotyczących zdrowia psychicznego, które są prawdziwą wisienką na torcie. To wszystko bywa przytłaczające, zwłaszcza gdy kilka problemów i spraw do załatwienia z tym związanych nakłada się na siebie i nie mam takiego prawdziwego "spokojnego dnia".

O mojej perspektywie na cukrzycę i inne wyzwania zdrowotne będę dalej pisać w ciągu tego tygodnia (16-20 listopada)! Co oprócz cukrzycy, co wymaga takiej samej uwagi i pracy jest obecne w Waszym życiu? Podzielcie się Waszymi #CukrzycaI!

Weronika BlueSugarCube

English version

I am very happy that I was invited by Beyond Type 1 to take part in the #DiabetesAnd project!

Living with diabetes is much more than diabetes itself, especially in the time of a global pandemic when everything is much more difficult for us in many areas of our everyday life.

This week, during Diabetes Awareness Month, I will be sharing with you my experiences with #DiabetesAnd...what exactly? Each of us lives with a unique set of factors that affect how we function with diabetes. These additional challenges can be a burden in the management of our diabetes. Every PWD has a completely different perspective on living with diabetes, so I will encourage you to join the discussion under the posts!

Today I will introduce to you the topic of my own #DiabetesAnd...

For me, it's #DiabetesAnd...other health challenges. The very diagnosis' of additional chronic diseases was unpleasant for me and I only wondered when this litany would finally end. In addition to type 1 diabetes, my "collection" includes Hashimoto's disease, atopic dermatitis, irritable bowel syndrome, endometriosis, and chronic migraine. I also live with diabetic retinopathy, the diagnosis of which I wrote on my blog. I don't even want to start with all the mental health stuff which is a real cherry on the top. It can be overwhelming, especially when several problems and matters related to it overlap and I do not have such a real "quiet day".

I will continue to write about my perspective on diabetes and other health challenges during this week (November 16-20)! What besides diabetes that requires the same attention and work is present in your life? Share your #DiabetesAnd!

Weronika BlueSugarCube

You Might Also Like

0 komentarze | comments

Write me