#cukrzyca #miesiącświadomościcukrzycy

Miesiąc Świadomości Cukrzycy 2018-2019

11/02/2018Weronika BlueSugarCube


Listopad to miesiąc poświęcony cukrzycy, na całym świecie odbywają się wydarzenia  i kampanie mające na celu zarówno edukowanie społeczeństwa jak i wspieranie osób chorujących na cukrzycę. Obecnie ponad 425 milionów ludzi na całym świecie żyje obecnie z cukrzycą. Oczekuje się, że liczba osób chorych na cukrzycę wzrośnie do 522 milionów do roku 2030.

Najważniejszym dniem jest oczywiście 14 listopada - Światowy Dzień Cukrzycy, dzień, w którym urodził się odkrywca insuliny, Frederick BantingOficjalnym hasłem Światowego Dnia Cukrzycy 2018 i 2019 jest Rodzina i Cukrzyca, ponieważ cukrzyca dotyczy każdej rodziny. Głównym celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród ludzi co do wpływu jaki cukrzyca wywiera na rodzinę oraz promowania roli rodziny zarówno w prewencji cukrzycy, jak i w edukacji diabetologicznej i prowadzeniu cukrzycy.

Cukrzyca to sprawa rodziny. Aż 70% przedwczesnych śmierci wśród dorosłych wynika w dużej mierze z powodu zachowania zainicjowanego w okresie dojrzewania. Ważne by każda rodzina znała objawy cukrzycy, prowadziła zdrowy tryb życia, a w przypadku diagnozy u członka rodziny pomagała w prowadzeniu choroby.

🔵 ZNAJOMOŚĆ SYMPTOMÓW

Każda rodzina powinna znać objawy jakie towarzyszą cukrzycy by zapobiec poważnym komplikacjom wynikającym z późnej diagnozy. 1 na 2 osoby z cukrzycą (212 milionów) pozostają niezdiagnozowane.

Niezdiagnozowane cukrzyca typu 2 może prowadzić do poważnych komplikacji, a cukrzyca typu 1 do niepełnosprawności a nawet śmierci. Chroń siebie i swoją rodzinę poprzez edukowanie się o cukrzycy!

🔵 ZDROWY STYL ŻYCIA

Obniżenie ryzyka cukrzycy typu 2 zaczyna się już w rodzinny domu. W 80% przypadków cukrzycy typu 2 można zapobiec poprzez prowadzenie zdrowego stylu życia. Ważne jest wzajemne zachęcanie do zachowań, które mogą zapobiec cukrzycy typu 2 - wspólne zdrowe posiłki, wspólne ćwiczenia. Jeżeli w Twojej rodzinie jest ktoś z cukrzycą typu 2, możesz przeprowadzić test oceny ryzyka przygotowany przez International Diabetes Federation tutaj.

🔵 PROWADZENIE CUKRZYCY

Wsparcie rodziny jest jednym z kluczowych elementów w terapii cukrzycowej. Wykazano, że pomoc ze strony rodziny w prowadzeniu cukrzycy, ma znaczny wpływ na poprawę wyników osób chorych na cukrzycę. Dlatego ważne jest, aby edukacja diabetologiczna i wsparcie z nią związane stały się dostępne dla wszystkich osób chorych na cukrzycę i ich rodzin, aby zmniejszyć emocjonalny wpływ choroby, co może prowadzić do pogorszenia jakości życia.

Lekarze i pielęgniarki powinni dysponować odpowiednią wiedzą i umiejętnościami by pomóc osobie z cukrzycą i jej rodzinie w radzeniu sobie z chorobą. 1 na 5 pracowników służby zdrowia nie pobiera żadnych studiów podyplomowych w zakresie cukrzycy. 

Edukacja i stałe wsparcie ze strony pracowników służby zdrowia powinny być dostępne dla wszystkich chorych na cukrzycę oraz ich rodzin aby lepiej prowadzić cukrzycę. Niestety mniej niż 1 na 2 osoby z cukrzycą i 1 na 4 członków rodzin chorych na cukrzycę ma dostęp do cukrzycowych programów edukacyjnych.

W wielu krajach koszty prowadzenia cukrzycy mogą pochłonąć połowę przeciętnego dochodu rodziny. Obniżenie kosztów oraz poprawa dostępu do niedrogich leków i opieki jest zatem pilna, aby uniknąć zwiększonych kosztów dla osoby i rodziny, które mają wpływ na wyniki zdrowotne.

Rodzina to najważniejsza grupa społeczna, na której opiera się nasze społeczeństwo. Ważne by każda rodzina była wedukowana w temacie cukrzycy, oraz by każda rodzina, którą dotknęła cukrzyca miała odpowiednie wsparcie.

Weronika BlueSugarCube

You Might Also Like

0 komentarze | comments

Napisz do mnie