Działania na rzecz cukrzycy

Zależy mi na promowaniu istotnych informacji i edukowaniu w temacie cukrzycy, dlatego chętnie poprowadzę warsztaty, wykład czy spotkanie o cukrzycy; napiszę artykuł, felieton czy wezmę udział w kampanii lub akcji społecznej.| Prowadząca warsztaty, wykład lub akcję | • Wykład podczas konferencji Cukrzyca bez tajemnic organizowanej przez Koło Diabetologii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


 • Wystawa o cukrzycy w Komisji Europejskiej oraz Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli z okazji Światowego Dnia Cukrzycy 2017

 • Warsztaty "Communication and Social Media for Campaigning" podczas International Diabetes Federation Europe Youth Leadership Camp 2017 Romania


 • Spotkania dla osób z cukrzycą w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków


 • Webinary i transmisje na żywo o tematyce cukrzycowej

 • Prelekcja o cukrzycy w XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2017


| Uczestnik kursu, programu lub warsztatów |


 • Międzynarodowe warsztaty dla blogerów cukrzycowych Diabetes Exchange dXDublin 2018 organizowane przez Abbott Diabetes Care


 • International Diabetes Federation Europe Staff Exchange Programme • Szkolenie Antydyskryminacyjne organizowane przez Federację Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorych na Cukrzycę

 • Kurs Edukatora Diabetologicznego organizowany przez Federację Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorych na Cukrzycę


| Uczestnik kampanii lub wydarzenia |
 • Kampania Życie z Cukrzycą z okazji obchodów Światowego Dnia Cukrzycy 2017


 • EPHA's (European Public Health Alliance) 2017 Annual Conference

 • EPHA's (Europen Public Health Alliance) Game Changers Conference: For better and affordable medicines for Europe

 • The Great Personalized Medicine Debate (POLITICO)

 • The Patient Journey: Improving the quality of life of people living with chronic diseases conference (POLITICO)

 • Warszawska Kampania Zobacz Cukrzycę z okazji Światowego Dnia Cukrzycy 2016 organizowana przez Fundację dla Dzieci z Cukrzycą oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

 • Kampania Jak Żyć z Cukrzycą z okazji obchodów Światowego Dnia Cukrzycy (2014 | 2015 | 2017)

 • Akcja społeczna Menu dla diabetyka organizowana przez Koalicję na Rzecz Walki z Cukrzycą

 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Żywa Biblioteka w Kolegium Artes Liberales UW

 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Żywa Biblioteka w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla


 • Kongres Edukacja Równych Szans (II Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej) organizowany przez PCG Edukacja (uczestnik panelu)

 • I Konferencja Szkoleniowa Z cukrzycą na Ty, nie daj się!

Napisz do mnie | Write me