Działania na rzecz cukrzycy

Zależy mi na promowaniu istotnych informacji i edukowaniu w temacie cukrzycy, dlatego chętnie poprowadzę warsztaty, wykład czy spotkanie o cukrzycy; napiszę artykuł, felieton czy wezmę udział w kampanii lub akcji społecznej.



| Jako prowadząca warsztaty, wykład lub kampanię |

 • Europejska akcja eUrMOVE Challenge 2018
 • Wykład podczas konferencji Cukrzyca bez tajemnic organizowanej przez Koło Diabetologii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Wystawa o cukrzycy w Komisji Europejskiej oraz Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli z okazji Światowego Dnia Cukrzycy 2017
 • Warsztaty "Communication and Social Media for Campaigning" podczas International Diabetes Federation Europe Youth Leadership Camp 2017 Romania
 • Spotkania dla osób z cukrzycą w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków


 • Webinary i transmisje na żywo o tematyce cukrzycowej
 • Prelekcja o cukrzycy w XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2017



| Jako uczestnik kursu, programu lub warsztatów |

 • DR Barometer European Advocacy Workshops
 • Międzynarodowe warsztaty dla blogerów cukrzycowych Diabetes Exchange dXDublin 2018 organizowane przez Abbott Diabetes Care
 • International Diabetes Federation Europe Staff Exchange Programme
 • Szkolenie Antydyskryminacyjne organizowane przez Federację Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorych na Cukrzycę
 • Kurs Edukatora Diabetologicznego organizowany przez Federację Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorych na Cukrzycę


| Jako uczestnik kampanii lub wydarzenia |

 • EASD 2018 in Berlin
 • Kampania Życie z Cukrzycą z okazji obchodów Światowego Dnia Cukrzycy 2017
 • EPHA's (European Public Health Alliance) 2017 Annual Conference
 • EPHA's (Europen Public Health Alliance) Game Changers Conference: For better and affordable medicines for Europe
 • The Great Personalized Medicine Debate (POLITICO)
 • The Patient Journey: Improving the quality of life of people living with chronic diseases conference (POLITICO)
 • Warszawska Kampania Zobacz Cukrzycę z okazji Światowego Dnia Cukrzycy 2016 organizowana przez Fundację dla Dzieci z Cukrzycą oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Kampania Jak Żyć z Cukrzycą z okazji obchodów Światowego Dnia Cukrzycy (2014 | 2015 | 2017)
 • Akcja społeczna Menu dla diabetyka organizowana przez Koalicję na Rzecz Walki z Cukrzycą
 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Żywa Biblioteka w Kolegium Artes Liberales UW
 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Żywa Biblioteka w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
 • Kongres Edukacja Równych Szans (II Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej) organizowany przez PCG Edukacja (uczestnik panelu)
 • I Konferencja Szkoleniowa Z cukrzycą na Ty, nie daj się! w Warszawie

Napisz do mnie | Write me