Info

Pamiętaj, że mimo, że jestem osobą chorą na cukrzycę i Edukatorem Diabetologicznym, to nie jestem lekarzem, więc jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek poważnej pomocy medycznej skontaktuj się ze swoim diabetologiem lub innym lekarzem. Wszystkie posty na blogu są napisane na podstawie mojego osobistego doświadczenia z cukrzycą oraz wiedzy jaką nabyłam jako Edukator. Wszystkie materiały, w tym teksty, grafiki i zdjęcia, na blogu są przedmiotem praw autorskich, które nie mogą być powielane bez pisemnej zgody.

Remember that despite me being a person with diabetes and Diabetes Educator, I am not a doctor, so if You need any serious medical help You should contact Your diabetologist or another doctor. All posts on the blog are based on my personal experience with diabetes and knowledge I gained as an Educator. All materials on the blog, including texts, graphics, and photos, are subject to copyright, which may not be reproduced without written permission. Napisz do mnie | Write me